МЕМОРАНДУМ

ПРО СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД (ОТГ)

11.05.2020 р.  Україна

Громадська організація «Клуб Ділових Людей Україна» (ЄДРПОУ 35712693) в особі Голови ГО Савуляка М.Р.;

Громадська організація «Молодь та підприємництво» (ЄДРПОУ 26439590) в особі керівника ГО Мосунова Б.О.;

Громадська організація «Вінницька обласна організація «Cпілка підприємців «Стіна» (ЄДРПОУ 36603824) в особі Голови правління ГО Печаліна О.В.;

Центр соціального партнерства та лобіювання Національного університету Києво-Могилянська Академія в особі керівника Панцир С.І.;

Фундація імені князів-благодійників Острозьких (ЄДРПОУ 2253870) в особі Голови Ради директорів Краплича Р.Р.;

Харківська обласна громадська організація «Асоціація приватних роботодавців» (ЄДРПОУ 37263431) в особі президента ГО Чумака О.В.;

(далі  – Сторони), бажають утворити

КОАЛІЦІЮ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД (ОТГ)

(далі – Коаліція), враховуючи:

 • низьку спроможність мікро, малого та середнього бізнесу (далі – ММСБ) забезпечувати власну життєздатність, зокрема конкурентоспроможність та кредитоспроможність в умовах криз та надзвичайних ситуацій;

 • слабкість економічної інфраструктури громад та інфраструктури підтримки ММСБ в новоутворених ОТГ, зокрема обмежений доступ до інформації про об’єкти інфраструктури та ресурсний потенціал, відсутність доступної консультативної підтримки та можливостей представництва інтересів ММСБ на рівні громади та регіону;

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ,

спрямованих на сприяння:

 • формуванню ефективної економічної політики ОТГ, зокрема стратегічного планування, розробки проектів та інструментів розвитку підприємництва;

 • розвитку сприятливої для ММСБ економічної інфраструктури ОТГ, включаючи дорожньо-транспортну, комунальну та фінансову інфраструктуру, енергопостачання, комунікацію та зв’язок;

 • формуванню інфраструктури розвитку підприємництва, включаючи широкий спектр консалтингових послуг із застосуванням сучасних ІТ-технологій та кращого міжнародного досвіду;

 • сприяти розвитку нових індустрій, пов’язаних із сталим інклюзивним розвитком громад;

 • доступності виробничих ресурсів, зокрема земельних ресурсів та надр ОТГ, капіталу, в тому числі людського, управлінських технології та інформаційного забезпечення;

 • розвитку міжнародної співпраці ММСБ, зокрема в частині доступу до сучасних технологій та ринків збуту;

 • сприяти створенню локальних бізнес-об’єднань, агенцій економічного розвитку та інших організацій з розвитку бізнесу;

 • розвитку підприємницького партнерства, кооперації та представництва спільних інтересів ММСБ.

1

МІСІЯ КОАЛІЦІЇ

Місією Коаліції є сприяння розвитку підприємництва та зміцнення економіки місцевих громад (ОТГ) в Україні.

Шляхом активної адвокаційної, аналітичної, консультативної, інституційної, представницької, проектної та іншої діяльності Коаліції посилити спроможність ОТГ забезпечувати місцевий економічний розвиток на основі ММСБ, створити кращі умови для життєздатності та конкурентоспроможності ММСБ на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях.

Пріоритетні напрямки діяльності на 2020-2023 роки:

 • Розробка та сприяння впровадженню моделей та інструментів економічного розвитку ОТГ та стимулювання підприємницької активності.

 • Розробка та сприяння впровадженню комунікаційних, консалтингових, аутсорсингових, краудфаундингових, фінансових та ІТ сервісів, які орієнтовані на інтереси ММСБ у ОТГ.

2

ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ КОАЛІЦІЇ

Ініціаторами створення Коаліції виступають організації, які мають досвід та здійснюють діяльність в напрямку розвитку економіки громад та підприємництва і сповідують наступні принципи та цінності коаліційної співпраці:

Відповідальність

Члени Коаліції беруть на себе тільки ті зобов’язання, які спроможні виконати і несуть відповідальність за невиконання взятих зобов’язань, компенсуючи завдані партнерам збитки, якщо такі виникли внаслідок невиконання угод.

Рівноправне партнерство

Принципова повага до партнерів, визнання їх досягнень та дотримання авторських прав (в тому числі незареєстрованих і неформалізованих), дотримання коаліційних угод та договорів, відмова від відкритих та прихованих політичних та управлінських стратегій із поглинання, ієрархічного підпорядкування організацій, які входять у партнерство. Прийняття рішень у Коаліції визначається Положенням «Про прийняття рішень Коаліції».

Відкритість та прозорість

Чітке та однозначне проголошення своїх пріоритетів та порядку денного, забезпечення доступу до інформації про свою діяльність та ресурси.

Доброчесність

Дотримання стандартів антикорупційної політики та попередження шахрайства, принципова відмова від маніпуляцій порядком денним Коаліції, таємних політичних угод та змов, формування тіньового порядку денного окремих членів Коаліції тощо.

Професіоналізм

Кожен член Коаліції володіє високим рівнем професійної підготовки в оголошеній ним сфері, гарантуючи це власною діловою репутацією. Член Коаліції не бере на себе виконання проектів чи окремих їх компонентів лише в тому випадку, якщо він не впевнений, що може забезпечити високий експертний та професійний рівень процесу та результатів.

Політична та релігійна неупередженість

Коаліція діє лише в рамках викладених у цьому Меморандумі місії та цілей і не переслідує жодних політичних цілей, не належить до жодної політичної партії чи релігійної течії, не представляє їх інтереси. Коаліція є неполітичною і нерелігійною організацією і не має жодних політичних чи релігійних упереджень.

3

ІНІЦІАТОРИ КОАЛІЦІЇ ТА ЇХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кожен ініціатор Коаліції зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • аналітична та організаційна робота з розробки моделі, стратегії і плану дій Коаліції;

 • адміністрування та безпосереднє виконання окремих проектів чи ініціатив в рамках Коаліції;

 • пошук ресурсів для реалізації ініціатив Коаліції;

 • представництво інтересів Коаліції на регіональному та національному рівнях;

 • інформаційна підтримка для висвітлення результатів діяльності Коаліції та її окремих проектів.

Ініціаторами Коаліції є наступні організації, які беруть на себе наступні зобов’язання:

ГО «Клуб Ділових Людей Україна» в особі Голови ГО Савуляка М.Р. зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • пілотування моделей та інструментів розвитку бізнесу в громадах;

 • розробка ІТ-платформи, в т.ч. із залученням окремих власних ІТ-модулів;

 • розробка та впровадження програм бізнес-навчання та проектів розвитку ММСБ (в т.ч. бізнес-інкубаторів);

 

Центр соціального партнерства та лобіювання Національного університету Києво-Могилянська Академія в особі керівника Панцир С.І. зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • консультування та співпраця в питаннях формування політики та управління проектами;

 • пошук і залучення ресурсів;

 • підтримка у розробці та участь у реалізації проектів в рамках Коаліції;

 • консультативна підтримка у сфері формування місцевої економічної політики, впровадження систем ефективного управління та управління якістю;

 • участь у розробці моделі послуг, які надаються на основі ІТ-системи;

 • інформаційна підтримка для висвітлення результатів діяльності Коаліції та її окремих проектів;

 • сприяння у налагодженні урядових зв’язків та міжнародної співпраці.

 

 

Фундація імені князів-благодійників Острозьких в особі Голови Ради директорів Краплича Р.Р., зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • адміністрування бухгалтерської та юридичної частини роботи краудфаундингової платформи (в т.ч. прийом благодійних внесків);

 • пошук і залучення ресурсів;

 • адміністрування проектів Коаліції та окремих проектів, які будуть розміщуватись на ІТ-платформі Коаліції;

 • інформаційна підтримка для висвітлення результатів діяльності Коаліції та її окремих проектів;

 • консультаційний супровід Коаліції з питань фандрейзингу та проектного менеджменту із залученням експертів Академії фандрейзингу.

ГО «Молодь та підприємництво» в особі керівника ГО Мосунова Б.О. зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • підготовка проектних заявок у рамках діяльності Коаліції;

 • допомога у залученні фінансових та інших ресурсів;

 • адміністрування та супровід проектів Коаліції;

 • участь у адвокасі кампаніях на місцевому та національному рівнях;

 • популяризація проектів та діяльності Коаліції.

 

Громадська організація «Вінницька обласна організація «Cпілка підприємців «Стіна» в особі Голови правління ГО Печаліна О.В. зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • управління проектами з технічної реалізації розроблених інструментів та сервісів;

 • адміністрування робіт з створення та просування мережевої ІТ-системи;

 • загальне адміністрування роботи краудфандингової платформи;

 • пілотування моделей та інструментів розвитку бізнесу в громадах;

 • вести пошук можливостей для розширення інформаційної підтримки коаліції за рахунок можливостей членів своїх організацій та ділових партнерів, в тому числі за кордоном.

 

 

ХОГО «Асоціація приватних роботодавців» в особі президента  ГО Чумака О.В. зобов’язується надавати Коаліції наступну підтримку:

 • підтримка у розробці та участь у реалізації проектів у рамках Коаліції;       

 • консультативна підтримка у сфері розробки програм місцевого економічного розвитку та їх імплементації;   

 • сприяння у налагодженні урядових зв’язків, зв’язків з органами місцевого самоврядування та міжнародної співпраці;

 • пілотування моделей та інструментів розвитку бізнесу в громадах;

 • участь у розробці та впровадженні програм бізнес-навчання та проектів розвитку ММСБ (в т.ч. бізнес-інкубаторів);       

 • адміністрування та безпосереднє виконання окремих проектів чи ініціатив у рамках Коаліції;       

 • пошук і залучення ресурсів;     

 • адміністрування проектів Коаліції та окремих проектів, які будуть розміщуватись на ІТ-платформі Коаліції;

 • інформаційна підтримка для висвітлення результатів діяльності Коаліції та її окремих проектів.

4

НОВІ ЧЛЕНИ КОАЛІЦІЇ

Коаліція є відкритою до приєднання нових юридичних та в деяких випадках фізичних осіб, які:

 • визнають місію та інші положення, викладені в цьому Меморандумі;

 • мають досвід у сфері місцевого економічного розвитку та розвитку підприємництва;

 • володіють достатньою організаційною спроможністю для реалізації спільних проектів;

 • володіють позитивною діловою репутацією;

 • бажають приєднатися до реалізації проектів та інших заходів, які здійснюються на виконання цього Меморандуму.

Для приєднання до Коаліції

потрібно:

 • Підписати Меморандум шляхом надання офіційного листа, в якому новий член Коаліції погоджується сприяти виконанню місій та цілей, що викладені в цьому Меморандумі; вказує напрямки та завдання, які готовий взяти до виконання; описує свій досвід та спроможність у реалізації ініціатив з розвитку ММСБ.

 • Отримати схвалення від більш як половини членів Коаліції (в т.ч. відсутність блокування зі сторони будь-якого із ініціаторів Коаліції).

 • Пройти 6-місячний випробувальний термін членства, під час якого члени Коаліції оцінюють вклад та спроможність нового члена в реалізації місії та цілей Коаліції.

Детальна процедура прийняття і виключення членів Коаліції керується Положенням «Про членство в Коаліції»

Перейти

5

ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ

 • Консультації та узгодження порядків денних членів Коаліції, взаємна підтримка інституційної спроможності членів та синергія зусиль кожного для виконання пріоритетних завдань Коаліції та реалізації спільних проектів.

 • Адвокація: пропаганда ідей та цінностей розвитку підприємництва та місцевого економічного розвитку, децентралізації, європейської інтеграції та міжнародної співпраці; представництво законних інтересів ММСБ.

 • Створення та розвиток мережевої ІТ-системи, спрямованої на розвиток підприємницького партнерства, кооперації, доступу до сучасних консалтингових сервісів, аутсорсингу та краудфандингу.

 • Спільні проекти між усіма та між окремими членами Коаліції.

6

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Даний Меморандум набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками усіх членів та діє протягом 24 місяців з наступною можливістю пролонгації. Дія Меморандуму може бути призупинена шляхом взаємної згоди Сторін.

 • Усі зміни та доповнення до даного Меморандуму є його невід’ємною частиною за умови письмового оформлення та підписання уповноваженими представниками членів Коаліції.

 • У своїй діяльності щодо виконання положень Меморандуму члени Коаліції дотримуються законодавства України.    

 • Меморандум є підставою для створення плану дій, яким Сторони будуть керуватися для виконання цілей та завдань цього Меморандуму.

 • Сторони визнають і підтверджують, що дбатимуть про забезпечення прав та інтересів вигодонабувачів Проектів, третіх сторін, з якими укладено контракти чи угоди на виконання завдань Меморандуму, Проекту та Програми, докладатимуть зусиль для спільної діяльності задля досягнення встановленої вказаними документами мети.

 • На основі письмової домовленості між Сторонами до Меморандуму можуть бути внесені зміни та доповнення, які складатимуть невід’ємну частину Меморандуму. Для виконання Меморандуму Сторони можуть укладати додаткові угоди, що спрямовані на виконання завдань, наведених вище.

 • Для вирішення адміністративних питань, пов’язаних із забезпеченням спільної діяльності членів Коаліції можуть залучатись фінансові ресурси у формі членських та благодійних внесків, пожертв та інших платежів, що не заборонені законодавством України.

 • При виникненні питань або спорів між Сторонами щодо умов цього Меморандуму або заходів, які впроваджуються у його рамках, Сторони погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити такі питання або спори шляхом переговорів,  проведення зустрічей та обміну листами.

 • На посвідчення цього Сторони, кожна з яких діє через належно уповноважених представників, уклали та підписали цей Меморандум.