СТРАТЕГІЯ

Коаліції сприяння розвитку підприємництва та зміцнення економіки місцевих громад

(далі – Коаліція)

Умови розробки стратегії

 

Стратегія Коаліції розробляється з огляду на проблеми економічної політики та підприємницької діяльності на регіональному, субрегіональному та локальному (базовому) рівні у 2020 році. Члени Коаліції визначились і пріоритетністю наступних проблем:

 • низьку спроможність мікро, малого та середнього бізнесу (далі – ММСБ) забезпечувати власну життєздатність, зокрема конкурентоспроможність та кредитоспроможність в умовах криз та надзвичайних ситуацій;

 • слабкість економічної інфраструктури громад та інфраструктури підтримки ММСБ в новоутворених ОТГ, зокрема обмежений доступ до інформації про об’єкти інфраструктури та ресурсний потенціал, відсутність доступної консультативної підтримки та можливостей представництва інтересів ММСБ на рівні громади та регіону;

Місія Коаліції

 

Місією Коаліції зміцнення економіки місцевих громад (ОТГ) в Україні шляхом сприяння розвитку підприємництва.

Шляхом активної адвокаційної, аналітичної, консультативної, інституційної, представницької, проектної та іншої діяльності Коаліції посилити спроможність ОТГ забезпечувати місцевий економічний розвиток на основі ММСБ, створити кращі умови для життєздатності та конкурентоспроможності ММСБ на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях

Стратегічні завдання Коаліції

1.

сприяння формуванню ефективної економічної політики ОТГ, зокрема стратегічного планування, розробки проектів та інструментів розвитку підприємництва;

3.

сприяння формуванню інфраструктури розвитку підприємництва, включаючи широкий спектр консалтингових послуг із застосуванням сучасних ІТ-технологій та кращого міжнародного досвіду;

5.

забезпечення доступності виробничих ресурсів, зокрема земельних ресурсів та надр ОТГ, капіталу, в тому числі людського, управлінських технології та інформаційного забезпечення;

7.

сприяння створенню локальних бізнес-об’єднань, агенцій економічного розвитку та інших організацій з розвитку бізнесу;

2.

підтримка розвитку сприятливої для ММСБ економічної інфраструктури ОТГ, включаючи дорожньо-транспортну, комунальну та фінансову інфраструктуру, енергопостачання, комунікацію та зв’язок;

4.

сприяти розвитку нових індустрій, пов’язаних із сталим інклюзивним розвитком громад;

6.

розвиток міжнародної співпраці ММСБ, зокрема в частині доступу до сучасних технологій та ринків збуту;

8.

розвиток підприємницького партнерства, кооперації та представництва спільних інтересів ММСБ.

Стратегічні завдання Коаліції

Пріоритетні напрямки діяльності в середньо строковій перспективі на 2020-2023 роки:

 1. Розробка та сприяння впровадженню моделей та інструментів економічного розвитку ОТГ та стимулювання підприємницької активності.

 2. Розробка та сприяння впровадженню комунікаційних, консалтингових, аутсорсингових, краудфаундингових, фінансових та ІТ сервісів, які орієнтовані на інтереси ММСБ у ОТГ.

Зазначені напрямки реалізуються як окремі програми у системному взаємозв’язку в рамках узгоджених між собою проектів, які дозволяють охопити всі стратегічні завдання в середньо строкових показниках (до 2023 року)

1

Програма розробки та впровадження моделі/набору інструментів економічного розвитку ОТГ та стимулювання підприємницької активності

Мета – сформувати чутливу до особливостей та потенціалу регіонів і різного типу територіальних громад, стійку та адаптивну до зовнішніх умов модель або набір інструментів економічної політики та політики розвитку підприємництва.

Стратегія впровадження: рівно направлені заходи на базовому рівні (знизу вверх) та регіональному рівні (зверху вниз). Модель формується поетапно на базовому (ОТГ), субрегіональному (райони або міжмуніципальна співпраця ОТГ), регіональному обласному рівні

Етапи впровадження програми

Підтримка

на базовому

рівні

Стратегічне планування економічної розвитку.

Здійснення на базовому рівні заходів консультативної підтримки лідерів самоврядування і підприємців з питань розвитку підприємництва та місцевого економічного розвитку. 

 1. Формування команди зовнішніх консультантів з числа фахівців відповідної бізнес-асоціації та експертів Коаліції.

 2. Відбір пілотних ОТГ

 3. Аналіз правових, адміністративних та фінансово-бюджетних засад діяльності пілотних ОТГ (аналіз установчих документів, адміністративної структури, доходів та видатків місцевих бюджетів, трансферів та субвенцій з держаного бюджету тощо). Мета аналізу – отримання інформації щодо адміністративної, податкової, ресурсної спроможності, ідентифікація відповідних перешкод економічної та підприємницької активності;

 4. Аналіз соціально-економічної політики пілотних ОТГ (аналіз стратегій, програм, проектів). Мета аналізу – оцінка ефективності та адекватності поточної політики можливостям та потребам соціально-економічного розвитку ОТГ;

 5. Аналіз стейкголдерів та консультації із представниками основних груп стейкголдерів щодо:

 • (1) попереднього досвіду здійснення економічної політики та розвитку підприємництва в громаді;

 • (2) стратегічних оцінок економічного потенціалу громад;

 • (3) оцінок соціально-економічної інфраструктури громади та її інтеграції у внутрішній регіональний, міжрегіональний та національний ринок;

 • (4) поточного стану використання економічних ресурсів як факторів виробництва (поточна конкурентоспроможність бізнесу), а також доступності ресурсів для розширення виробництва в рамках перспективних інвестиційних проектів чи кооперації;

 • (5) оцінка потенціалу економічної співпраці. Консультації проводяться у форматі очних та дистанційних опитувань та консультацій. За результатами консультацій здійснюватиметься перегляд чи уточнення економічної стратегії пілотних ОТГ.

Послуги для  ММСБ громади:

 1. Ідентифікація потенційних зовнішніх бізнес-партнерів та інвесторів, заінтересованих у бізнес-активності на території громад;

 2. Інформаційно-аналітична та комунікаційна підтримка співпраці між зовнішніми партнерами/інвесторами, органами місцевого самоврядування та ММСБ громади. Створення можливостей для: (а) перенесення бізнесу з великого міста в ОТГ; (б) розширення бізнесу і відкриття філій на території ОТГ; (в) відкриття нових бізнесів на території ОТГ. Формування комунікаційних майданчиків бізнес-партнерства, організація бізнес-турів.

 3. Консультативна підтримка із формування місцевих бізнес-асоціацій (клубів, дорадчих органів при ОМС), їх поетапна інтеграція і регіональні, національні та міжнародні бізнес-асоціації.

Розробка моделі/набору інструментів сприяння розвитку ММСБ громад.

 1. Ідентифікація та мобілізація зовнішніх економічних ресурсів розвитку ММСБ громади. Консультації із стейкголдерами розвитку ММСБ (фінансово-кредитні установи, урядові та регіональні програми підтримки ММСБ, проекти міжнародної технічної допомоги, соціально відповідальний великий бізнес, консалтингові та навчальні організації тощо)

 2. Формування інфраструктури підтримки ММСБ. Створення або підтримка існуючих агенцій місцевого економічного розвитку, хабів, які можуть надавати найрізноманітніші послуги із підтримки ММСБ із пріоритетами фандрейзингу, підтримки стартапів, розвитку кооперації, бізнес-освіти.

 3. Відбір та пілотування найбільш перспективних чи затребуваних інструментів підтримки ММСБ.

Розробка практичної моделі економічного розвитку громади та розвитку ММСБ громади.

 1. Аналіз результатів пілотування інструментів підтримки ММСБ;

 2. Аналіз результатів впровадження нової соціально-економічної політики ОТГ (реалізації оновлених стратегій);

 3. Розробка моделей економічного розвитку, які включають модель послуг для ММСБ, інтерактивну карту ресурсів ОТГ, комунікаційні майданчики. Зазначена модель включається як окремий модуль ІТ системи, яка розробляється в рамках заходів за Напрямком ІІ.

 4. Розробка рекомендацій щодо подальшого практичного впровадження політики економічного розвитку та підтримки підприємництва, включаючи систему ефективного управління на базі виконавчих органів ОТГ та агенцій місцевого економічного розвитку. Система ефективного управління як окремий модуль відображається в ІТ системі, яка розробляється в рамках заходів за Напрямком ІІ.

 5. Презентація типової моделі політики економічного розвитку та підтримки ММСБ громади для поширення в інших ОТГ.

Кількість громад,

які охоплені Програмою:

до 10 ОТГ.

Масштаби проектів в рамках Програми:

всі заходи здійснюються в рамках одного проекту для кремої ОТГ або в рамках одного проекту для декількох ОТГ регіону.

Термін виконання проекту:

від 6 до 12 місяців від залежності від кількості ОТГ, охоплених проектом.

Підтримка на регіональному та субрегіональному рівнях

 1. Оцінка всіх видів доступних економічних ресурсів та інфраструктури в регіоні.  Це дозволить органам влади своєчасно приймати рішення про передачу відповідних ресурсів підприємцям (приміщення, земельні ділянки, соціальні програми ОМС, бази даних тощо), які реалізують регіональні інфраструктурні проекти;

 2. Планування ланцюгів вартості та поставок (Value Chains/Supply) на регіональному ринку товарів та послуг. Зазвичай такі роботи виконуються експертами-економістами у взаємодії із місцевими державними адміністраціями. Це дозволяє визначити напрямки економічної співпраці, які забезпечують максимально припустимий рівень доданої вартості. За ланцюгами вартості визначаються перспективні напрямки економічної співпраці та кооперації бізнесу і відповідні напрямки інвестування. Проект чи бізнес-план, який спирається на ланцюги вартості має очевидні переваги доступу до сировинних ресурсів та ринків збуту із мінімальними маркетинговими та логістичними витратами.

 3. Удосконалення стратегій/програм розвитку регіонів, кластерів, як особливих форм економічної територіальної співпраці, планування розвитку новітніх індустрій на засадах сталого інклюзивного розвитку, укладання угод щодо економічної міжмуніципальної співпраці на основі оцінки ресурсів та ланцюгів вартості. Це дозволить забезпечити політичну основу та доступ до ресурсів політики проектів та бізнес-планів окремих підприємств, які претендують на підтримку. Також створюється кращі можливості доступу до офіційних програм розвитку підприємництва;

 4. Налагодження співпраці з донорами для генерування програм та проектів благодійної та міжнародної технічної допомоги у співпраці із місцевою владою. Це дозволить забезпечити можливості довгострокового фінансування програм розвитку ММСБ та соціально-економічного розвитку загалом;

 5. Формування та пілотування моделі консультацій та прийняття спільних рішень між обласними, районними, базовими органами місцевого самоврядування за участі бізнес асоціацій. Розробка типової моделі регламенту ОМС регіонального, районного та базового рівня, префектур щодо формування регіональної політики. Консультаційні майданчики будуть розміщені на ІТ платформі коаліції, яка розробляється в рамках заходів Напрямку ІІ.

 6. Розробка методичних рекомендацій для ОМС/МДА та бізнес-асоціацій щодо формування окремої регіональної економічної політики. Це дозволить забезпечити про-активний стиль місцевої політики і готовність асоціацій бізнесу та органів влади до будь-яких загроз;

 7. Проведення консультацій та розробка регіональних інфраструктурних проектів в інтересах місцевого економічного розвитку громад;

Кількість

регіонів:

4

Масштаб проектів:

Заходи Програми реалізуються в рамках окремого регіонального проекту

Термін виконання Програми на регіональному рівні

до 12 місяців в кожному регіонів

2

Напрямок консалтингових, аутсорсингових, краудфаундингових, фінансових та ІТ сервісів, які орієнтовані на інтереси ММСБ у ОТГ

Мета – забезпечити оперативний та ефективний доступ користувачів із числа лідерів громад, підприємців та стейкголдерів місцевого економічного розвитку до електронних послуг та комунікацій, які покликані посилити спроможність бізнесу та громад використовувати всі види необхідних ресурсів та технологій, підвищувати підприємницьку та управлінську компетентність, налагоджувати партнерські відносини та взаємозв’язки.

Особливості ІТ системи

На відміну від інших ІТ сервісів та комунікаційних майданчиків, ІТ сервіс Коаліції відрізнятиметься чутливістю до потреб, інтересів та уподобань цільових аудиторій споживачів у громадах, які приймають участь проектах Коаліції. Модулі, контент, структура даних будуть перевірятись на фокус-групах і враховуватимуть поточний досвід користувачів ІТ сервісів. Система відповідатиме критерії сумісності та інтеграції із іншими системами та сервісами за моделлю Х-Road.

Основні функції ІТ системи:

 • Інформаційна – надання інформації про ресурси та знань про підприємництво;

 • Аналітична – структурування інформації та знань, необхідних для розробки проектів;

 • Комунікаційна – для обміну досвіду, налагодження партнерств та реалізації спільних проектів.

Цільові аудиторії споживачів ІТ-системи

Суб’єкти ММСБ громад:

 • (1) активний бізнес на території громади, який потребує підтримки в умова економічної кризи або посилення конкурентоспроможності на локальному та регіональному ринках товарів та послуг, безпеки підприємницької діяльності, доступності сировини та інших виробничих ресурсів;

 • (2) бізнес початківців (стартапи), які потребують доступу до послуг інституційної та консалтингової підтримки, стартового капіталу, логістичних та маркетингових мереж.

Потенційні зовнішні інвестори та бізнес-партнери громад та ММСБ громад:

 • (1) МСБ та великий бізнес, який потребує розширення та має інтерес до виробничих ресурсів та внутрішніх ринків громад, партнерства та кооперації із ММСБ громад;

 • (2) інвестори, які мають намір реалізувати ті чи інші інвестиційні проекти та території громади у форматі прямих інвестицій.

Суб’єкти інфраструктурної підтримки підприємницької діяльності:

 • (1)  фінансово-кредитні установи;

 • (2) бізнес-консалтинг;

 • (3) логістична та маркетингова підтримка;

 • (4) франшизні асоціації;

 • (5) донори, які заінтересовані у розширені ринку своїх послуг

Суб’єкти представницької діяльності та підтримки розвитку бізнесу:

 • (1) універсальні та галузеві асоціації бізнесу;

 • (2) торгово-промислові палати,

 • які зацікавлені у розширенні клієнтської бази, зміцненні потенціалу та впливу підприємництва на економічний розвиток, формуванні сприятливої політики розвитку підприємництва в громадах/регіонах.

Органи місцевого самоврядування регіонів та громад, НДО:

 • (1) обрані голови та місцеві депутати;

 • (2) виконавчі підрозділи ОМС у сфері економічного розвитку;

 • (3) агенції місцевого економічного розвитку (АМЕР), агенції регіонального розвитку (АРР), які заінтересовані у економічному розвитку громад, збільшенні податкових надходжень, ефективному та сталому використанні ресурсів громади, формуванні сучасної соціально-економічної інфраструктури громад та регіонів, стабільності та безпеки підприємницької діяльності у громаді, залученні інвестицій, економічної самодостатності громад/регіонів тощо.

 • (4) Громадські організації, ОСМД, ОСББ та ініціативні групи.

Основні модулі ІТ системи

Модуль оцінки потреб ММСБ громади та зовнішнього бізнесу

Модуль оцінки потреб ММСБ громади та зовнішнього бізнесу

 1. Здійснювати систематичну оцінку потреб ММСБ в умовах карантину. Збір та упорядкування даних асоціацій бізнесу за єдиною формою оцінки потреб, яка може публікуватись в реальному часі. Це дозволить визначати пріоритети та враховувати регіональну/місцеву специфіку потреб ММСБ для мобілізації тих чи інших ресурсів підтримки.

 2. Здійснення самооцінки потреб суб’єктів ММСБ для підготовки проектів та бізнес-планів. Суб’єктам ММСБ – клієнтам асоціацій бізнесу пропонуватиметься відкривати власні кабінети в ІТ системі для упорядкування інформації про підприємство/бізнес, яка необхідна для підготовки проекту чи бізнес-плану. В залежності від специфіки потреб, розміру та виду бізнесу суб’єкти ММСБ розподілятимуться по групам, яким пропонуватимуться цільові програми чи пропозиції підтримки.

Модуль бази даних ресурсів, інфраструктури громад/регіонів.

Інформація про ресурси на початковій стадії надається відповідно до загальноприйнятих підходів та методик, які спираються на вітчизняні та міжнародні статистичні класифікації.

База даних буде доступна у текстовому, графічному та гео-просторовому форматах.

В першу чергу, надаватиметься інформація про:

 1. (1) природні ресурси, тваринний та рослинний фонди, землю та надра, які вже використовуються або можуть бути використані у майбутньому. Інформація супроводжується рішеннями ОМС щодо використання, правого, екологічного статусу таких ресурсів. Дані про ресурси, зміну їх статусу оновлюються в реальному часі через систему ефективного управління ОМС;

 2. (2) людський капітал громади: професійна структура населення, показники зайнятості та безробіття у розрізі професій, прогноз потреби у професійних кардах, який здійснюються службами зайнятості, наявні навчальні заклади та програми професійної підготовки та перепідготовки;

 3. (3) наявні об’єкти будівництва, промисловості, які використовуються або можуть бути використані для реалізації нових бізнес-проектів;

 4. (4) об’єкти соціально-економічної інфраструктури;

 5. (5) програми фінансово-кредитної підтримки та інвестування;

 6. (6) управлінський потенціал, наприклад, управляючі компанії чи консалтингові структури, агенції місцевого розвитку;

 7. (7) знання та технології (патенти), наукового-дослідні організації, інформаційні ресурси.

 

Модуль ІТ сервісів для бізнесу

Модуль формування на основі моделі послуг/сервісів із підтримки ММСБ. Модель розробляється із врахуванням оцінки потреб, але щонайменше вона включає доступ суб’єктів ММСБ до наступних послуг:

 1. (1) доступ до баз даних зовнішніх ресурсів, технологій, успішних бізнес-планів, франшизи, бізнес-ідей, яка дозволяє здійснювати пошук за найрізноманітнішими критеріями. Така база формується у партнерстві із ОМС, донорами, глобальними та зарубіжними асоціаціями бізнесу;

 2. (2) сервіс із розробки бізнес-планів та проектів, який включатиме освітні та консалтингові програми підтримки клієнта;

 3. (3) сервіс юридичних та бізнес-консультацій, платформ обміну досвідом, що передбачає залучення пулу експертів;

 4. (4) сервіс партнерства та кооперації, який дозволяє віднайти інвесторів, партнерів, постачальників в ланцюгах вартості. 

Модуль краудфандингу та краудінвестингу для ММСБ та економічного розвитку

 1. Конструктор із розробки бізнес-планів, включаючи бюджетний калькулятор;

 2. Конструктор із розробки презентації підприємця/підприємства;

Модуль фандрейзингу та державно-приватного партнерства для реалізації соціально-економічних проектів громади

 1. база даних донорів;

 2. конструктор формування карти донорів відповідно до пріоритетів громади;

 3. сервіс навчання та консалтингу для розробників проекту;

 4. сервіс пошуку партнерів для реалізації спільних проектів та проектів державно-приватного партнерства.

Модуль стратегічного планування, формування економічної політики  та ефективного управління виконкомів ОМС, АМЕР

 1. сервіс поетапного планування із автоматизованими аналітичними процедурами структурування проблем, генерування та прогнозування альтернатив, планування впровадження, моніторингу та оцінки;

 2. сервіс консультацій із стейкголдерами у процесі стратегічного планування та формування економічної політики громади;

 3. сервіс ефективного управління: генерування показників ефективності, моделювання бізнес-процесів, стандартизація продуктів, моніторинг, оцінка вигід та витрат, оцінка впливу тощо;

 4. сервіс підвищення кваліфікації персоналу у сфері управління якістю.

Кількість проектів

– біля 10 у розрізі окремих модулів чи сервісів.

Масштаб Програми

– не менше 3-х регіонів.

Термін реалізації  Програми за напрямком – до 2023 року

Основні показники результативності:

 • Кількість користувачів ІТ системи та у розрізі окремих модулів/сервісів

 • Кількість розроблених бізнес-планів/проектів

 • Кількість реалізованих бізнес-планів/проектів

 • Кількість інвестиційних проектів, розроблених на основі модуля бази даних ресурсів

 • Кількість задоволених сервісами клієнтів у розрізі основних цільових груп

 • Кількість партнерств/спільних проектів/кооперативів

 • Кількість стратапів

 • Кількість реалізованих інноваційних проектів у розрізі нових індустрій.

Очикувані результати

 • Не менше 10 громад, які у співпраці з Коаліцією, після запровадження моделі розвитку підприємництва досягли щонайменше подвоєння росту своєї економіки, надходжень до бюджетів від місцевих податків;

 • Не менше 10 спільнот ММСБ громад досягли сукупного зростання рентабельності бізнесу щонайменше на 30% за рахунок розширення економічних зв’язків в рамках запровадженої Коаліцією моделі розвитку підприємства;

 • Щонайменше 10 громад щонайменше на 10% покращили показники соціально-економічного розвитку, зокрема демографічних показників, зайнятості серед молоді (наймана праця та підприємництво), доходів населення, якості життя;

 • Не менше 10 громад створили умови для перенесення на їх територію активності успішних підприємств (не менше 5-ти із оборотом від 5 млн. дол..США), франшиз (не менше 10 успішних моделей бізнесу), торгівельних та виробничих мереж (щонайменше однієї), інвестиційних проектів на суму від 10 млн. дол.. США;

 • Щонайменше 10 громад продемонстрували спроможність реалізували середньострокові стратегії розвитку ММСБ за конкретними кількісними та якісними показниками, на основі системи управління ефективністю політики;

 • Щонайменше 50 громад створили інфраструктуру розвитку підприємництва на основі ІТ системи Коаліції;

 • Щонайменше 5 тис. стартапів були реалізовані за підтримки краудфандингової та краудсорсингової платформ ІТ системи на суму 5 млн. дол.. США;

 • Щонайменше 500 тис. підприємців скористались сервісами ІТ системи;

 • Утворено не менше 10 локальних бізнес-асоціацій, які приймають участь у формуванні місцевої та регіональної економічної політики.  

Ризики реалізації Стратегії

1

Згортання політики децентралізації та обмеження спроможності громад самостійно реалізовувати економічну політику та розвитку підприємництва

 Ризик

 Ймовірність

40%

Дії

Активна участь членів Коаліції у формуванні та розвитку сталої спільноти стейкголдерів політики децентралізації на центральному та регіональному рівнях. Участь у відповідних адвокаційних кампаніях.

2

Посилення залежності сільських громад від локальних та регіональних олігархічних угрупувань, не заінтересованих у розвитку вільного підприємництва та відкритості ресурсів громади

 Ризик

 Ймовірність

70%

Дії

Активна комунікаційна та антикорупційна політика Коаліції.

Підтримка локальних та регіональних асоціацій малого бізнесу, які активно протидіють олігархизації місцевої економіки.

3

Політизація та партизація місцевої економічної політики за результатами місцевих виборів. Прагнення політичних партій використовувати як політичний капітал ММСБ громад та членів Коаліції, фінансові та комунікаційні можливості Коаліції.

 Ризик

 Ймовірність

70%

Дії

Жорсткий інституційний контроль членів Коаліції за дотриманням принципів політичної неупередженості, визначених у Меморандумі Коаліції.

Активне поширення меседжів щодо політичної неупередженості членів Коаліції.

4

Протидія з боку інших бізнес-асоціацій, які не підтримують принципи Коаліції, але прагнуть забезпечити власний монопольний вплив на громади та бізнес-середовище громад.

 Ризик

 Ймовірність

70%

Дії

Принципова відкритість до діалогу та співпраці.

Поширення в середовищі ММСБ меседжів щодо цінностей доброчесного представництва інтересів бізнесу.

 1. Здійснювати систематичну оцінку потреб ММСБ в умовах карантину. Збір та упорядкування даних асоціацій бізнесу за єдиною формою оцінки потреб, яка може публікуватись в реальному часі. Це дозволить визначати пріоритети та враховувати регіональну/місцеву специфіку потреб ММСБ для мобілізації тих чи інших ресурсів підтримки.

 2. Здійснення самооцінки потреб суб’єктів ММСБ для підготовки проектів та бізнес-планів. Суб’єктам ММСБ – клієнтам асоціацій бізнесу пропонуватиметься відкривати власні кабінети в ІТ системі для упорядкування інформації про підприємство/бізнес, яка необхідна для підготовки проекту чи бізнес-плану. В залежності від специфіки потреб, розміру та виду бізнесу суб’єкти ММСБ розподілятимуться по групам, яким пропонуватимуться цільові програми чи пропозиції підтримки.

Коаліція розвитку підприємництва 
для зміцнення економіки місцевих громад

Информация отправлена. Спасибо!

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram